Als een schakel in een ketting

U gaat naast mij

begeleidend mijn weg

en gedachten vullend in raad

Gelijk een moeder voor haar kind

Ik voel liefde

al plaveiend de weg

en mijn eigen keuze laat

Gelijk een gelijke als een vrind

Ga ik verlaten

gewetenloos op weg

en verkerend in loos of kwaad

Gelijk blijft u die mij bemind

Grijp ik uw hand

die leidt mij de weg

als trouwe levensmaat

Gelijk de liefde die ons bind

De band tussen ons is als een schakel in een ketting van liefde die nimmer gebroken zal worden