In de stroom van mijn leven

Als ik drijven mag

Drijf ik heen naar weet niet waar

de stroom mij leiden zal, naar ergens daar

Willekeur en zonder doel, leeg voor elke dag

en passief mijn leven leid

Als ik mij drijven laat

Drijf ik gelaten tussen alles heen

het leven ondergaan, maar wel alleen

Willekeur en zonder doel, voor mij een loze daad;

zo de ander mijn leven leidt

Als ik mij varen laat

Vaart men mij naar ergens heen

het bootje leidend op de stroom, maar niet alleen

Willekeur en anders doel, voor mij een loze daad

en de ander mijn leven leidt

Als ik zelf varen kan

Vaar ik heen naar weet ik waar

mijn bootje leidend op de stroom, ik weet naar daar

Geen willekeur, met eigen doel, ik ben mijn man;

zo mijn eigen leven leid