Je leerde mij de Weg

Vretend aan mijn ik

Was haat in mij bezongen

Dat angst en droefenis mij bedwongen

Verder gaan tot mijn laatste snik

Totdat jij mijn leven zag

Was jouw hand die greep

Dat respect en ontzag mij beleed

Je toonde mij de levenslach

Ik zag jou staan

Als ander lied werd gezongen

Dat vreugde en geluk mij bedwongen

Leerde mij de Weg te gaan