Verlossing

Ingeprent door verleden

Ingebed door eigen ik

Ingepakt het eigen zijn

Ik was verloren

wie ik was

De kuil was diep

met steile wanden

Ik voelde angst

ik was alleen

Ik ben verloren

wie ik was

Ik raakte diep

maar roep om hulp

werd niet gehoord

Ik was gesloten

Ben ik verloren

wie ik was?

De drang werd groot

kwaadheid kwam

Ik wilde strijden

in eigen gevecht

Ik ben niet verloren

wie ik was

Ik kwam mij tegen,

maar vocht verbeten

Weer ruimte

voor het leven

Ik heb gevonden

wie ik was

Vrij uit verleden

bevrijdt door eigen ik

Laat zien

het eigen zijn

Ik heb gewonnen

wie ik ben