Zoek het Licht

Wie heeft het licht gezien?

Zoek, zoek, zoek het licht!

Jij, hou op

Neem een kaars, een zaklantaarn

of gebruik gewoon de lichtknop

Ik wil verder dan de lamp aan het plafond

en bewandel heel innig mijn wezen

Ik zal verbazend zijn met open mond

want die Schoonheid valt niet meer te lezen

Engelen zullen met mij verder gaan

op weg naar mijn uiteindelijke Bron

Langs elk element van mijn bestaan

daar waar mijn Zijn eens begon

Ontwakend uit het diepste van het diepste

daar waar ik mijn Goddelijke Bron

Grenzeloos is dan mijn zicht

over een landschap in Goddelijke Hand

Wonderend in een Hemels Licht

word ik door Liefde overmand

De zin van het leven

vind ik in het Licht

Het Licht in mijn leven

is op mijzelf gericht